Amenzi între 1.000 și 5.000 de lei pentru părinții și directorii de școli care refuză să semneze Contractul educațional


Participarea la ședințele cu părinții și ținuta decentă a copilului la școală se vor număra printre obligațiile părinților și reprezentanților legali, conform viitorului Contract educațional, prezentat în proiectul noului Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), pus în consultare, miercuri, de Ministerul Educației, anunță edupedu.ro. Proiectul prevede o serie de obligații noi pentru părinți și unitățile de învățământ, inclusiv unele ce țin de supravegherea audio-video a elevilor, dar și amenzi pentru refuzul părinților și al directorilor de a semna Contractul educațional. Printre obligațiile părinților figurează și aceea de a-și „exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor personale ale copilului/elevului minor”, acord ce reprezintă un drept, nu o obligație a persoanelor.

Iar nerespectarea obligațiilor asumate de către părinți prin contractul educațional nu mai este verificată, ca până acum, de comitetele de părinți, ci trece, generic, în sarcina inspectoratelor școlare.

În ceea ce privește amenzile sporite pe care le propune, proiectul de Contract educațional prevede că refuzul semnării contractului educațional atât de către părinte sau reprezentantul legal, cât și de către directorul unității de învățământ reprezintă contravenție și se sancționează cu amenzi între 1.000 și 5.000 de lei – sau, în cazul directorilor, cu prestarea unei activități în folosul comunității.

Posibilitatea de a introduce amenzi pentru părinții care refuză să semneze contractul educațional fusese invocată de ministra Ligia Deca  încă din dezbaterile pe noua Lege a învățământului preuniversitar 198/2023. Aceasta prevede, la Art. 14 (1), că „Părinții sau reprezentantul legal au obligația să asigure participarea la cursuri a beneficiarului primar minor pe întreaga perioadă a învățământului obligatoriu” nerespectarea acestei obligații fiind considerată contravenție sancționabilă cu amendă (Art. 148 (1) a) din Legea 198/2023). O prevedere similară este formulată în cazul directorilor de unități, pentru nesemnarea contractului educațional, atribuție ce le revine prin Art. 14 (4) din aceeași lege.

 

Ce spune proiectul noului Contract educațional:

„Următoarele fapte constituie contravenţii, în măsura în care nu constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:

  1. a) refuzul semnării contractului educațional de către părinte sau reprezentantul legal, se sancţionează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei;
  2. b) refuzul semnării contractului educațional de către directorul unităţii de învăţământ, se sancţionează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, sau cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.”

ROFUIP aplicat până acum prevede în corpul Regulamentului – nu în Contractul educațional, așa cum se întâmplă în cazul documentului pus acum în consultare – că părinții pot fi sancționați cu amendă pentru că „nu asigură școlarizarea elevului”. Mai precis, la Art. 162, ROFUIP actual menționează:

„(1) Potrivit prevederilor legale, părintele sau reprezentantul legal are obligația de a asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea elevului până la finalizarea studiilor.

(2) Părintele sau reprezentantul legal care nu asigură școlarizarea elevului în perioada învățământului obligatoriu este sancționat, conform legislației în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității”.

Noul proiect prevede, ca și până acum, că școlile încheie cu părinții/reprezentanții legali/elevii majori un astfel de contract, „valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul unității de învățământ”. Pe lângă modelul prezentat în proiect, e prevăzut ca, „prin hotărâre a consiliului de administrație, la contractul educaţional pot fi adăugate și alte clauze, a căror natură nu poate afecta interesul superior al antepreșcolarului/ preșcolarului/elevului, în funcție de specificul fiecărei unități și după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor, prin act adițional semnat de ambele părți”.

 

Cine verifică respectarea obligațiilor? Rol suplimentar pentru inspectorate

ROFUIP aplicat până acum prevede că modul de îndeplinire a obligațiilor de către părinți este urmărit de către Comitetul de părinți, care „adoptă măsurile care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document”.

Această prevedere dispare în proiectul noului ROFUIP, care spune că „(4) Verificarea modului de respectare a prevederilor contractului educațional de către părți se realizează din oficiu sau la sesizarea părintelui/reprezentantului legal/elevului major sau a directorului unității de învățământ preuniversitar”. În plus, noul document prevede că „În cazul nerespectării prevederilor contractului educațional, inspectoratele școlare/inspectoratul școlar al municipiului București pot dispune aplicarea măsurilor sau sancțiunilor, conform prevederilor legale”.

 

Ce schimbări sunt introduse pentru obligațiile școlilor și părinților

Noul Contract educațional propus prin proiectul ROFUIP 2024 propune unele obligații noi pentru școli și pentru părinți. În privința elevilor, sunt păstrate obligațiile valabile și până acum.

În cazul școlilor, pe lângă obligațiile de până acum, apar câteva noi. Între acestea, unele legate de curriculumul la decizia elevului din oferta școlii sau furnizarea de informații cu privire la rezultatele și comportamentul elevului, dar și aceea de a solicita acordul părinților pentru fotografierea și supravegherea audio-video a copilului și pentru stocarea imaginilor.

 

Obligațiile noi pentru unitățile școlare, conform proiectului citat:

„i) să solicite implicarea părinților și a elevilor în stabilirea disciplinelor opționale și să stabilească CDEOȘ în funcție de solicitările beneficiarilor;

  1. k) să informeze, periodic, părinții/tutorii/susținătorii legali cu privire la rezultatele școlare și comportamentul copilului/elevului;
  2. n) să solicite acordul părinților/tutorilor/susținătorilor legali cu privire la fotografierea și, respectiv, supravegherea audio și/sau video a copilului/elevului în timpul programului școlar, precum și la stocarea imaginilor/înregistrărilor rezultate;
  3. o) să înregistreze la secretariatul unității de învățământ orice sesizare cu privire la faptele care constituie abatere disciplinară, săvârșite de personalul de conducere, didactic, didactic auxiliar și administrativ angajat, precum și cele referitoare la încălcarea de către elevi a prevederilor Statutului elevului și ale regulamentelor școlare în vigoare.”

Printre obligațiile noi ale părinților se numără aceea de a-și exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor personale, acord care reprezintă un drept, nu o obligație a cetățenilor, conform normelor europene. Tot părinților le va reveni, conform proiectului, obligația de a asigura o „ținută decentă” pentru elevi și să participe la ședințele cu părinții.

 

Obligații noi pentru părinți:

„h) asigură comunicarea continuă și deschisă cu personalul unității de învățământ în vederea asigurării participării, în condiții optime, a copilului/elevului la procesul educațional;

 

  1. i) își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor personale ale copilului/elevului minor, conform cerințelor Regulementului UE nr.679/2016;

 

  1. j) își exprimă acordul cu privire la acordarea serviciilor de consiliere școlară copilului/elevului, în situațiile prevăzute de cadrul legal;

 

  1. k) să participe, on-line sau fizic, la ședințele de consiliere parentală și la ședințele cu părinții;

 

  1. l) să asigure ținuta decentă a copilului/elevului în unitatea de învățământ conform regulamentelor în vigoare.”

@foto kinderpedia.coLasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *