Aproape 7.000 de imobile, din zece comune din județul Sălaj, au fost măsurate și urmează să fie întabulate gratuit


În urma lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților realizate pe sectoare cadastrale în comunele Agrij, Bălan, Bănișor, Carastelec, Coșeiu, Dragu, Fildu de Jos, Poiana Blenchi, Sărmășag și Someș Odorhei, din județul Sălaj, în cadrul celei de-a opta și a noua etape de finanțare ale PNCCF, au fost identificate 6.781 de imobile, cu suprafața totală de 3.669 de hectare.

Documentele tehnice ale cadastrului au fost afișate în perioada 18 – 19 aprilie 2024, după cum urmează: AGRIJ – 18.04.2024; BĂLAN – 18.04.2024; DRAGU – 18.04.2024; FILDU DE JOS – 18.04.2024; SOMEȘ ODORHEI – 18.04.2024; BĂNIȘOR – 19.04.2024; CARASTELEC – 19.04.2024; COȘEIU – 19.04.2024; POIANA BLENCHII  – 19.04.2024; SĂRMĂȘAG – 19.04.2024.

În termen de 60 de zile calendaristice de la data afişării, persoanele interesate pot formula cereri de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului. Cererile de rectificare a documentelor tehnice, în forma prevăzută de lege, însoțite de documentele justificative, pot fi depuse la sediul primăriei din localitate, transmise prin poştă sau curier, ori prin mijloace electronice, sau formulate în sistemul informatic. În acest caz, certificarea nealterării conţinutului înscrisurilor doveditoare odată cu redarea pe suportul informatic va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată, conform prevederilor art. 48 alin.(2) din Regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatele lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de sectoare cadastrale au fost afișate luna aceasta, atât la sediile primăriilor din comune, cât și pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Lucrările sunt gratuite pentru cetățeni, iar finanțarea este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF).

PNCCFare drept scop înregistrarea gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Mai multe informații despre PNCCF și despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” sunt disponibile site-ul ANCPI la adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/.Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *