Elevii sălăjeni s-au întors la școală. Modulul 5 este ultimul din acest an școlar și cuprinde toate evaluările naționale și cele cu miză. Vezi când sunt programate examenele


Elevii s-au întors astăzi la școală, în modulul 5 de cursuri, potrivit calendarului anului școlar 2023-2024. Ultimul modul înseamnă, în luna mai, evaluările naționale de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a și, în luna iunie, încheierea mediilor și primele examene naționale, arată Edupedu.ro.

Cursurile acestui an școlar se vor încheia în 21 iunie 2024, potrivit structurii publicate în Monitorul Oficial pe 15 martie 2023.

Elevii aflați la final de ciclu de învățământ încheie cursurile mai repede decât ceilalți. Astfel, elevii de clasa a VIII-a termină anul școlar pe 14 iunie și susțin Evaluarea Națională pe 25 iunie. Elevii de clasa a XII-a termină pe 7 iunie și au prima probă de BAC 2024 pe 1 iulie 2024.

 • Calendarul anului școlar 2023-2024 pentru fiecare județ, îl găsiți aici: UPDATE Calendarul anului școlar 2023-2024 pentru fiecare județ, în format printabil / Când începe școala în septembrie și cât durează Modulul 1 – Edupedu.ro.

 

Tot în modulul 5 se încheie și mediile, profesorii diriginți alocând de obicei pentru acest lucru ultimele zile din penultima săptămână de cursuri sau primele zile din ultima săptămână de cursuri, pentru a putea dezbate mediile la purtare în ultimul consiliu profesoral din acest an școlar.

 

Structura anului școlar 2023-2024 este următoarea:

 • Modulul 1: 11 septembrie 2023 – 27 octombrie 2023

o             Vacanță de toamnă: 28 octombrie 2023 – 5 noiembrie 2023

 • Modulul 2: 6 noiembrie 2023 – 22 decembrie 2023

o             Vacanță de iarnă: 23 decembrie 2023 – 7 ianuarie 2024

 • Modulul 3: 8 ianuarie 2024 – 9/16/23 februarie 2024

o             Vacanță de schi: o săptămână, în perioada 12 februarie 2024 – 3 martie 2024

 • Modulul 4: 19/26 februarie/4martie 2024 – 26 aprilie 2024

o             Vacanță de primăvară: 27 aprilie 2024 – 7 mai 2024

 • Modulul 5: 8 mai 2024 – 21 iunie 2024

Calendar Evaluări Naționale II-IV-VI

Dacă în modulul 4 s-au susținut simulările examenelor naționale, Evaluarea Națională și Bacalaureatul 2024, modulul 5 cuprinde Evaluările Naționale de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Acestea încep pe 13 mai și se încheie pe 29 mai 2024, potrivit structurii aprobate. Iată calendarul lor:

Calendar Evaluare Națională clasa a II-a

 • 13 mai – Limbă și comunicare – scris – Limba română
 • 13 mai – Limbă și comunicare – scris Limba maternă
 • 14 mai – Limbă și comunicare – citit – Limba română
 • 15 mai – Limbă și comunicare – citit – Limba maternă
 • 16 mai – Matematică și Științe ale naturii
 • 17 mai – Limbă și comunicare – scris-citit – Limba română pentru minoritățile naționale

Calendar Evaluare Națională clasa a IV-a

 • 21 mai – Limba Română
 • 22 mai – Matematică
 • 23 mai – Limba maternă

Calendar Evaluare Națională clasa a VI-a

 • 28 mai – Limbă și comunicare
 • 29 mai – Matematică și Științe ale naturii

Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a 2024

Evaluarea Națională 2024 are loc în perioada 25-28 iunie. Proba la Limba română se va desfășura pe 25 iunie, iar proba la Matematică este programată pe 27 iunie. Rezulatele finale pentru Evaluarea Națională 2024 vor fi publicate pe 9 iulie, conform calendarului.

 • 11 – 14 iunie 2024: Înscrierea la Evaluarea Națională
 • 14 iunie 2024: Încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a
 • 25 iunie 2024 – Proba scrisă la Limba română
 • 27 iunie 2024 – Proba scrisă la Matematică
 • 28 iunie 2024 – Proba scrisă la Limba maternă
 • 3 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)
 • 3 iulie (orele 16 – 19) și 4 iulie 2024 (ora 08:00 – ora 12:00) – Depunerea contestațiilor
 • 4 – 9 iulie 2024 – Soluționarea contestațiilor
 • 9 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Admiterea la liceu 2024

Înscrierile pentru admiterea la liceu, în 2024, vor începe pe 11 iulie, iar repartizarea candidaților are loc pe 24 iulie, potrivit calendarului oficial stabilit prin ordin de ministru. Același ordin stabilește – fără ca schimbarea să fie anunțată de Ministerul Educației – că media gimnazială va fi primul criteriu de departajare pentru elevii cu medii egale de admitere.

11 – 12, 15 – 22 iulie 2024: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a

11 – 12, 15 – 19 iulie 2024: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere

11 – 12, 15 – 19 iulie 2024: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

22 iulie 2024: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în  aplicația informatică centralizată.

 

Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de  opțiuni  originale la centrul de admitere județean/al municipiului București

22 iulie 2024: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată

23 iulie 2024: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională

23 iulie 2024: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată

24 iulie 2024: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 – 2025

24 iulie 2024: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București

25 – 30 iulie 2024: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

30 iulie 2024: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere

31 iulie – 2 august 2024: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată

Bacalaureat 2024

Elevii de clasa a XII-a încheie cursurile pe 7 iunie 2024, conform calendarului oficial. Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen se face în perioada 3 – 7 iunie, iar de pe 17 iunie încep probele ”orale”, adică cele de certificare a competențelor în limba română și la o limbă străină, dar și de competențe digitale.

 • 3 –7 iunie 2024: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 7 iunie 2024: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 17 – 19 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 19 – 20 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 19 – 21 iunie 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 25 – 27 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 1 iulie 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 4 iulie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 5 iulie 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 8 iulie 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 – 18.00
 • 9 – 11 iulie 2024: Rezolvarea contestațiilor
 • 12 iulie 2024: Afișarea rezultatelor finale

 

@ foto DreamstimeLasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *