Evaluarea Națională 2024. Elevii de clasa a VIII-a susțin proba la Matematică


Elevii de clasa a VIII-a susțin astăzi, 27 iunie, proba la Matematică de la Evaluarea Națională 2024.

De asemenea, absolvenţii de gimnaziu din partea minorităţilor naţionale vor susţine, mâine, proba de Limba şi literatura maternă de la Evaluarea Națională 2024.

Prima probă a Evaluării Naţionale 2024, cea la Limba şi literatura română, a fost susţinută marţi, 25 iunie.

Probele de la Evaluarea Națională 2024 au început la ora 09:00, când elevii au primit broşura cu subiectele şi hârtia ştampilată pentru ciorne (acolo unde a fost cazul, au putut fi solicitate şi pagini suplimentare).

Durata de rezolvare a subiectelor din cadrul fiecărei probe scrise este de 120 de minute (două ore), calculate după completarea casetei de identificare (datele introduse de elevi vor fi verificate de asistenţii din sălile de examen).

Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, elevii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Judeţeană de organizare a examenului, în baza prevederilor procedurii specifice cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale în anul 2024.

Ministerul Educaţiei precizează că este interzisă introducerea în sălile de examen a oricărui tip de materiale ajutătoare: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, cărţi, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi a telefoanelor mobile şi a instrumentelor electronice de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare.

Totodată, în sălile de examen este interzisă introducerea următoarelor obiecte: ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea (elevii au obligaţia de a lăsa aceste obiecte personale în sala de depozitare stabilită de comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen). Cei care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi acceptaţi în examen. Probele sunt monitorizate audio-video.

 

3 iulie – primele rezultate

Primele rezultate de la Evaluarea Națională 2024 vor fi afişate în data de 3 iulie, până la ora 14:00, iar contestaţiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 3 iulie (în intervalul orar 16:00 – 19:00) şi 4 iulie (în intervalul orar 08:00 – 12:00).

“Elevii care depun/transmit contestaţiile completează, semnează şi depun/transmit şi o declaraţie-tip în care se menţionează că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Documentele sunt semnate şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor minori”, mai arată Ministerul Educaţiei.

Rezultatele finale de la Evaluarea Națională 2024 vor fi afişate marţi, 9 iulie.

Comunicarea rezultatelor obţinute la Evaluarea Națională 2024 se face anonimizat prin coduri individuale care înlocuiesc numele şi prenumele, atât în centrele de examen, cât şi pe site-ul evaluare.edu.ro, respectându-se Regulamentul general privind protecţia datelor personale. Codurile individuale vor fi distribuite elevilor pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, este media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele din cadrul Evaluării Naţionale 2024.

Ministerul Educaţiei pune la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi privind desfăşurarea Evaluării Naţionale, număr care va fi disponibil pe durata probelor scrise.

 Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *