Licitație în vederea amplasării a două chioșcuri pe strada Unirii, zona pietonală


Primăria Municipiului Zalău organizează licitație în vederea amplasării a două chioșcuri având dimensiunile de 5 x 3 metri, pe strada Unirii, zona pietonală.

Închirierea se face conform art. 332-348 din O.U.G. 57/2019 și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 49 din 16 februarie 2024.

Documentația de atribuire se poate obține de la Primăria Municipiului Zalău, Casierie – camera 1.

Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019: 20 lei/locație. Se poate achita cu numerar casieria Primăriei Municipiului Zalău.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 21 iunie 2024.

Data limită pentru depunerea ofertelor: 12 iulie 2024, ora 12.00.

Ofertele (1 exemplar) se depun la  Primăria Municipiului Zalău, municipiul Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 3, camera 4 – Centrul de Relații cu Publicul.

Ședința publică de deschidere a ofertelor ca avea loc în 18 iulie 2024 ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Zalău, Sala de sedințe.Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *