Modernizare și progres: Comuna Cuzăplac a cunoscut, în ultimii ani, progrese semnificative în toate domeniile de interes


De la infrastructură, la servicii sociale și educație, protecția mediului și promovarea culturii, Comuna Cuzăplac a cunoscut, în ultimii ani, în mandatul primarului interimar Ionel Florin Țîrlea, o perioadă de modernizare și progres.

Bugetul pe ultimii ani a crescut de la 6.332.000 lei, în 2022, la 11.172.000 lei, în 2024.

În 2022, din bugetul de 6.332.000 lei a fost alocată pentru investiții suma de 2.842.000 lei. În 2023, suma alocată pentru investiții a fost 3.583.000 lei, din bugetul de 8.205.000 lei. În anul 2024, bugetu a fost de 11.172.000 lei, din care suma alocată pentru investiții a fost 5.859.000 lei.

 

”În ultimii ani, am avut privilegiul de a servi comunitatea și de a contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor noștri. Am lucrat alături de echipa noastră și de comunitate pentru a face progrese semnificative, cu scopul de a asigura o cumunitate mai prosperă, mai echitabilă și mai sustenabilă pentru toți locuitorii comunei noastre. Am făcut eforturi constante pentru a îndeplini obiectivele stabilite, a face față provocărilor și pentru a valorifica oportunitățile pentru progresul comun”, spune Ionel Florin Țîrlea, primar interimar al comunei Cuzăplac.

Ionel Florin Țîrlea s-a născut și a crescut  în localitatea Tămașa comuna Cuzăplac. După absolvirea liceului s-a stabilit în localitatea Tămașa, întemeindu-și o familie și a lucrat alături de părinți în agricultură.

Din anul 2012 lucrează în administrația publică locală  unde a ocupat funcția de viceprimar, iar din septembrie 2022 a exercitat atribuții de primar al comunei Cuzăplac.

Proiecte și investiții în perioada mandatului său au fost în domenii diverse:

 • Construire Grădiniță în localitatea Cuzăplac;
 • Construirea de case de ceremonii funerare în localitățile Petrindu și Cuzăplac finanțat din fonduri proprii și de la Consiliul Județean Sălaj;
 • Pentru serviciul de gospodărire al comunei, s-a obținut finanțare prin G.A.L Samus Porolisum pentru achiziția unui utilaj(buldo-excavator);
 • Modernizare străzi rurale în comuna Cuzăplac prin proiectul Anghel Saligny;
 • Proiect PNRR , C15 privind „Dotarea cu mobilier , echipamente electronice și echipamente sportive la Școala gimnazială nr. 1, Cuzăplac”;
 • „Dotare gradiniță Cuzăplac” prin proiectul PNDL II;
 • Modernizarea și dotarea căminului din Petrindu, care se află în faza de execuție a lucrărilor prin PNRR;
 • Reevaluarea domeniului public;
 • Realizarea planului urbanistic general al comunei Cuzăplac, proiect în curs de elaborare, proiectare, înregistrare în sistem electronic GIS;
 • În contractul de finanțare PNRR C10 fond local, au fost cuprinse și patru stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, două în Cuzăplac, una în Tămașa și una în Petrindu;
 • Construirea căminului din Tămașa, derulat prin CNI București SA, care este în curs de achiziție publică a lucrărilor;
 • Semnare apartenență a Comunei Cuzaplac la proiectul de achiziționare microbuze scolare electrice, program derulat de Consiliul Judetean;
 • Proiectul Modernizare ilumitat public prin AFM.

Aceste obiective au reprezentat fundamentul acțiunilor întreprinse în mandatul primarului interimar Ionel Florin Țîrlea, în vederea construirii unei comunităli mai puternice, mai unite și mai prospere pentru toți locuitorii comunei.

Proiecte de viitor:

 • „ Extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Cuzăplac, jud Sălaj” pentru care s-a făcut proiect;
 • Reabilitarea și modernizarea dispensarului uman;
 • Eficientizarea energetică a școlii din satul Petrindu;
 • Pregătirea documentației privind solicitarea finanțării pentru reabilitarea obiectivelor: cămin cultural Mierța și școala primară Petrindu;
 • Pentru îmbunătățirea spațiului pentru copii ne propunem asfaltarea curții la Școala gimnazială nr. 1 Cuzăplac și împrejmuirea școlii primare din Tămașa;
 • Pe viitor vom urmări ce proiecte se mai pot accesa cum ar fi șanțuri betonate, trotuare, pietruire sau asfaltare drumuri agricole.

”Doresc să exprim sincere mulțumiri și recunoașteri către toți cei care au contribuit la progresul comunității noastre în ultimii ani, și întregii comunități pentru încrederea, sprijinul și implicarea lor in viața publică. Recunoscând munca și angajamentul tuturor celor implicați, suntem încurajați să continuăm să lucrăm împreună pentru a construi o comunitate mai puternică, mai unită și mai prosperă în viitorul nostru comun”, este mesajul transmis de Ionel Florin Țîrlea.Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *