Primul număr al publicaţiei ştiinţifice „Studia Caiete Silvane” a ieșit de sub tipar


A apărut primul număr al publicaţiei ştiinţifice „Studia Caiete Silvane”, având ca temă „Zalău 550”. Publicația cuprinde 14 articole și un argument semnat de Daniel Săuca, managerul Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj. Revista va fi prezentată în cadrul celei de-a 16-a ediții a Zilelor „Caiete Silvane”, la Zalău, în perioada 28-29 martie 2024.

Argument

După amânări repetate, cauzate de situaţii obiective, iată că apare primul număr al publicaţiei ştiinţifice „Studia Caiete Silvane”. Gândul editării unei astfel de reviste e mai vechi şi a pornit de la realitatea existenţei unui număr mare de studii, cercetări ştiinţifice care, nu de puţine ori, „sufocau” revista „Caiete Silvane”. Apoi, pe parcursul anilor, revista-fanion a judeţului nostru a devenit, oarecum firesc, mai „generalistă”, încercând şi reuşind să atragă un public cultural mai divers. În această situaţie, studiile, cercetările ştiinţifice nu mai aveau loc în coloanele revistei în forma lor integrală. Aşa că am luat decizia de a rupe oarecum pisica editorială în două: revista „Caiete Silvane” va rămâne o publicaţie generalistă în domeniul culturii (cu apariţie lunară), în timp ce „Studia Caiete Silvane” se va ocupa exclusiv de studii şi cercetări ştiinţifice. „Biruit-a gândul”, aş putea spune pe urmele cronicarului. Oricum, mă bucur că ideea s-a putut concretiza. Le mulţumesc, şi aici, colegilor şi colaboratorilor implicaţi. „Studia Caiete Silvane” va completa oferta Revistei şi Editurii „Caiete Silvane”, parte a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, instituţie a Consiliului Judeţean Sălaj. Publicaţia ştiinţifică „Studia Caiete Silvane” va apărea bianual şi va cuprinde materiale (studii, articole, recenzii, note bibliografice, cronici ştiinţifice ş.a.) având o abordare multidisciplinară a unor teme ce vizează spaţiul sălăjean (fireşte, fără a ne propune numere exhaustive). Publicaţia va avea un comitet ştiinţific şi un colectiv redacţional. În cadrul publicaţiei vor fi invitaţi să contribuie cu studii şi articole autori care sunt de acord să cesioneze revistei, cu titlu exclusiv, dreptul de reproducere şi difuzare a materialului, în format fizic, dar şi electronic, cu condiţia ca lucrările să nu mai fi fost publicate anterior. Odată cu anunţarea temei şi lansarea apelului la contribuţii vor fi comunicate şi normele de publicare – o serie de instrucţiuni de care autorii trebuie să ţină cont pe parcursul pregătirii studiilor. Textele pentru publicaţie vor putea fi redactate în limba română sau în limbi de circulaţie internaţională şi vor fi însoţite de un rezumat într-o limbă străină şi cuvinte-cheie. Studiile care îndeplinesc condiţiile cerute de publicaţie şi criteriile de calitate cerute într-o revistă de specialitate vor fi supuse procesului de peer-review, realizat de specialişti cu expertiză în domeniul abordat de lucrări. Numai materialele aprobate de membrii comitetului ştiinţific vor apărea în paginile publicaţiei. Publicaţia va apărea atât în format tipărit cât şi electronic pe site-ul www.caietesilvane.ro în cadrul unei secţiuni dedicate (caietesilvane.ro/studia-caiete-silvane). Prin apariţia „Studia Caiete Silvane”, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj îşi propune să contribuie la cunoaşterea şi promovarea cercetării ştiinţifice despre Sălaj. De asemenea, publicaţia va contribui la atingerea unor obiective specifice instituţiei precum: elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă; conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal; păstrarea şi cultivarea specificului zonal; stimularea creativităţii şi talentului; editarea şi promovarea unor publicaţii care vizează spaţiul sălăjean. Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj îşi propune ca, în viitorul apropiat, în ceea ce priveşte publicaţia ştiinţifică „Studia Caiete Silvane”, să obţină acreditare de la Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice. Tema primului număr al publicaţiei noastre: „Zalău 550”, un prilej de a explora multidisciplinar momente/secvenţe importante din istoria municipiului reşedinţă al judeţului Sălaj. – Daniel Săuca

Cuprins:

Daniel Săuca, Argument 5

Ioan Bejinariu, Din trecutul îndepărtat al Zalăului. Descoperiri arheologice recente 9

László László, Secvenţe din istoria Zalăului 15

Emanoil Pripon, Circulaţie monetară şi tezaurizare la Zalău în prima jumătate a secolului al XVII-lea 35

Valer Părău, Istoria Bisericii Greco-Catolice din Zalău 51

Chaya Cristina Has, Comunitatea evreilor din Zalău 65

Attila Szabó, Emanoil Pripon, Ceramica olarilor breslaşi din Zalău. Tradiţie urbană, artă şi meşteşug 71

Mirel Matyas, Cutia cu amintiri. Destinul unei familii din Zalăul secolelor XIX-XX 87

Lucian Balogh, Şcoala Civică Reformată de Fete şi Şcoala Reformată pentru Educatoare din Zalău 101

Camelia Burghele, Andrei Burghele, Pedagogie şi etnografie la Zalău. Leontin Ghergariu şi Şcoala Noastră (Istorie şi actualitate) 111

Daniel Mureşan, Poşta Sălajului – ediţia a II-a 125

Marin Pop, Administraţie publică şi viaţă politică în Zalăul anului 1947 131

Dănuţ Pop, Zalăul, la mijlocul anilor ’80. Câteva aspecte ale vieţii de zi cu zi 141

Elena Musca, Câteva consideraţii despre sistemul medical din Zalău în secolul trecut 161

Gheorghe Bancea, Rodica Turc, Casa Corpului Didactic Sălaj – Arc peste timp 167

Autori 172Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *