Ritm susținut de dezvoltare în comuna Horoatu Crasnei, în mandatul primarului Marian Mirișan


Cu o experiență în administrație de 16 ani, din care 12 ani, în calitate de consilier local, dar și administrator financiar al școlilor din comună și 4 ani în calitate de primar, Marian Mirișan candidează pentru al II-lea mandat în funcția de primar al comunei Horoatu Crasnei, din partea Partidului Național Liberal.

În actualul mandat, comuna Horoatu Crasnei a avut un ritm susținut de dezvoltare, prin proiectele și investițiile implementate de primarul Marian Mirișan, bugetul comunei crescând de la 1.076.899 lei, în 2020, la 22.091.284 lei, în 2024.

Dintre realizările actualei conduceri a Primăriei Comunei Horoatu Crasnei se numără:
• Asfaltarea a 4,3 km de drum comunal, drum ce face legătura intre localitatea Stârciu și Comuna Buciumi, prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny – ”modernizare drum comunal dc 70 c în comuna Horoatu Crasnei, judeţul Sălaj”;
• Construire casă pentru servicii funerare în localitatea Stârciu – AFIR – “construire și dotare casă pentru servicii funerare cu spații aferente premergător ceremoniei funerare în localitatea Stîrciu, comuna Horoatu Crasnei, judetul Sălaj”;
• Construirea unei capele care deservește comunitatea din localitatea Horoatu Crasnei;
• AFIR – „Achiziție de echipamente pentru dotarea tractorului deținut de comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj”: măturător stradal, vidanjă, tocătoare crengi cu braț articulat pentru dotarea tractorului detinut de Comuna Horoatu Crasnei cu scopul de a intreținere spații publice;
• Extinderea sistemului de alimentare cu apă în localitățile Horoatu Crasnei și Stârciu. Buget local reprezentînd 2% din valoarea proiectului cofinanțare proiect – POIM – ,,proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Cluj și Sălaj“;


Buget Local – Teren de sport sintetic contruit în curtea Școlii din localitatea Horoatu Crasnei ce deservește atât copiii din școală, cât și tinerii comunității; Teren de sport sintetic contruit în curtea Școlii din localitatea Stârciu ce deservește atât copiii din școală, cât și tinerii comunității; Amenajarea a 5 parcuri de joacă în satele Stârciu (2 parcuri), Hurez (1 parc), Horoatu Crasnei (1 parc), și Șeredeiu (1 parc); execuție a lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului ,,Zocor”, transformat în DC79B, care va face legătura între localitățile Hurez și Pria; Modernizare sală de cununii sau de ședințe; Rechizite școlare pentru elevii din învățământul primar; Extindere, compartimentare și refațadizare Cămin cultural satul Hurez nr.110. Prin realizarea acestui proiect, comunitatea va beneficia de un spațiu modern unde se pot organiza evenimente culturale, ședințe, comemorari etc.; Placă comemorativă din marmură cu epigie din bronz, ,,Dr. Dimitrie Culcer”. Cu un număr de 176 de elevi în anul școlar 2022 – 2023, Școala Gimnazială Stârciu are, începând cu luna septembrie 2023, un nou nume: Școala Gimnazială ,,Dr. Dimitrie Culcer”; Pietruire DC 79 D – Provine din Drum Vicinal Spre Vale 0,800 km și Drum Vicinal Zacor 0,800 km. Loc. Hurez, com. Horoatu Crasnei (DC 79). Limita hotar localitatea Pria;
• Se derulează prin Buget Local și este finanțat din Bugetul de Stat – Programul Național Masă Sănătoasă în școli.Servicii de catering, respectiv pregătirea, prepararea și livrarea zilnică a suportului alimentar pentru preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 Horoatu Crasnei, comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj.

Proiecte și investiții în derulare


– Asfaltarea a 9.2 km de străzi în cele 4 localități ale comunei;
– Construirea a 2 poduri pentru facilitarea trecerii peste valea Șeredenca din localitatea Șeredeiu și Valea Satului din localitatea Stârciu;
– Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor;
– Înlocuirea a 300 de corpuri de iluminat, ceea ce va duce la scăderea cheltuielilor cu iluminatul public, reducerea emsiilor de CO2 și aducerea acestuia la valori minime prescriese în standarde;
– Asfaltarea a 6.1 km de drumuri comunale;
– Construire rețea de alimentare cu apă în localitațile Hurez și Șeredeiu.
– Izolarea termică a fațadei clădirii Primăriei;
– Izolarea termică a fațadei Școlii Hurez;
– Lucrări de creștere a eficienței energetică la Grădinița din localitatea Horoatu Crasnei în vederea îmbunătățirii structurii acesteia, diminuarea consumului de energie electrică și asigurarea unui învățământ de calitate pentru copiii ce frecventează grădinița;
– Achiziție de mobilier, materiale didactice și echipamente digilate la școlile din comună;
– Construirea unui Centru comunitar integrat în localitatea Stârciu care vizează îmbunătățirea accesului la servicii medicale de calitate pentru populatia si grupurile vulnerabile din comuna Horoatu Crasnei, judetul Sălaj și din comunele din apropiere.
– PNRR: Centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu în comună; Achiziție și instalare puncte de reîncărcare vehicule electrice;
– Afm/Buget Local – programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu administrația fondului pentru mediu;
– Buget Local – reprofilare valea poniță și amenajare drum comunal DC79 în continuare de la km 7 + 800 până la km 9200 în localitatea Hurez;

Principalele obiective pentru mandatul 2024-2028

Finalizarea investițiilor existente și nefinalizate cum ar fi :
– Reabilitarea, modernizarea, extindere si dotare așezământ cultural sat Stârciu, nr. 401, comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj
– Înființare parc fotovoltaic și sisteme fotovoltaice pentru comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj
– Înființare rețea de canalizare în comuna Horoatu Crasnei și refularea apelor uzate în comuna Crasna, județul Sălaj
– Înființare rețea dedistribuție gaze naturale în comuna Horoatu Crasnei
– Reabilitare, modernizare, extindere și dotare dispensar uman în satul Horoatu Crasnei nr. 284
– Reabilitare, modernizare, extindere și dotare grădiniță cu program prelungit, sat Stârciu nr. 408
– Sistem integrat de colectare a gunoiului de grajd, comuna Horoatu Crasnei
– Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în comuna Horoatu Crasnei – realizarea de piste pentru biciclete la nivel local
– Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – its/alte infrastructuri tic (sisteme inteligente de management urban/local)
– Asfaltarea în totalitate a străzilor din comună și pietruirea drumurilor de acces la exploatațiile agricole;
– Realizarea unor proiecte cu finanțare din fonduri europene pentru regularizarea văilor din zonele locuite în toate localitățile din comună;
– Realizare rețea de canalizare;


Alte obiective

– Realizarea unor drumuri de legatură cu localitățile din comunele învecinate, drum de legătură cu comuna Cizer și Bănișor;
– Trotuare pavate în zonele centrale ale localităților și plantarea de copaci ornamentali;
– Sprijinirea locuitorilor cu proiecte pentru accesarea fondurilor de energii regenerabile (panouri solare pentru apă caldă menajeră si panouri fotovoltaice), care vor contribui la creșterea nivelului de trai al locuitorilor comunei;
– Atragerea investitorilor, pentru crearea de locuri de muncă și totodată sprijinirea micilor investitori din comună cu proiecte pentru dezvoltarea afacerilor proprii și producătorii agricoli în realizarea unor cooperative pentru valorificarea produselor;
– Cadastrarea terenurilor extravilane cu fonduri nerambursabile prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară;
– Întreținerea spațiilor verzi aparținătoare domeniului public, cu personalul propriu și anume spațiul de pe marginea drumurilor până la proprietăți, terenuri din jurul clădirilor aparținătoare domeniului public și privat al comuneie și cel mai important întreținerea și administrarea cimitirelor;
– Sprijinirea învățământului din comună, a activităților culturale si a lăcașelor de cult;
– Înființarea de zone pentru agrement și cazare;
– Crearea unor evenimente având scopul ca o parte din cetățenii comunei să-și dezvolte activitățile economice sau turistice;
– Sprijinirea producătorilor agricoli în lupta cu animalele sălbatice, care le distrug culturile;
– Și nu în ultimul rând respectul față de cetățenii comunei indiferent de sex, religie, vârstă, etnie sau apartenență politică.Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *