Sprijin pentru pentru nou-născuți: tichete sociale pe suport electronic în valoare de 2000 de lei


Primăria Municipiului Zalău, prin Direcția de Asistentă Socială Zalău, informează că se pot depune solicitări în vederea acordării unui  sprijin pentru categoriile de cupluri mamă – nou – născut defavorizate.

Valoarea tichetului social pe suport electronic este de 2000 lei și se acordă într-o tranșă unică pentru fiecare nou-născut și are în vedere sprijinirea cuplurilor mamă-nou-născut prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic, în vederea achiziționarii de produse de îngrijire a nou-născutului.

Sprijinul se acordă din data de 12.04.2024, conform O.U.G 34 din 11.04.2024 publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 347 și constă în acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru nou – născuți.

Potrivit art. 3 din O.U.G 34/2024 „Cuplurile mamă-nou-născut defavorizate care beneficiază de măsura de sprijin material pe bază de tichet social pe suport electronic sunt”:

  1. a) mamele care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgentță, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la oricare din componentele venitului minim de incluziune, în baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările si completările ulterioare;
  2. b) mamele cu dizabilităţi care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;
  3. c) mamele care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate sau aflate în alte situaţii de risc, stabilite prin ancheta socială întocmită de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terţ;
  4. d) mame care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgenţă, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi care nu deţin acte de identitate;
  5. e) mamele minore care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;
  6. f) mamele care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zone de conflict armat.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care copilul este lipsit, temporar sau permanent, de ocrotirea mamei în primele 3 luni de la naşterea copilului, tichetul social pe suport electronic poate fi acordat reprezentantului legal.

Informații suplimentare, la Biroul Alocații -Indemnizații pentru Copii și Intervenții în Situații de Risc din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău, sau telefonic la nr. 0260661769 int. 112.Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *