Subvenții APIA acordate din fonduri europene pentru crescătorii de animale, în 2024


Crescătorii de animale beneficiază, în 2024, de o listă de subvenții APIA acordate din fonduri europene.

Conform agroinfo.ro, cuantumul unitar planificat pentru anul 2024 este:

PD-21 – Sprjin cuplat pentru venit – vaci de lapte – 342,06 euro/cap

PD-22 – Sprjin cuplat pentru venit- carne vită – 282,35 euro/cap

PD-23 – Sprjin cuplat pentru venit – bivolițe de lapte – 171,24 euro/cap

PD-24 – Sprjin cuplat pentru venit – ovine-caprine – 20,24 euro/cap

2024 este primul an în care crescătorii de animale beneficiază de două subvenții APIA din zootehnie, la sprijinul cuplat zootehnic pentru venit adaugându-se două ecoscheme și două scheme de plată:

PD-07 – Creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte – ecoschemă

Total 70,24 euro/UVM + 38,46 euro/UVM + 22,13 euro/UVM= 130,84 euro/UVM/an.

PD-08 – Măsură pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat – ecoschemă

Varianta 1:

1. creșterea cu cel puțin 15% a spațiului disponibil alocat fiecărui animal, exploatat în sistemul semintensiv și intensiv în stabulație – 174,04 EURO/UVM

2. asigurarea condițiilor de confort sporite în zona de odihnă a animalelor – 18,22 euro/UVM

Total = 174,04 euro/UVM+ 18,22 euro/UVM= 192,26 euro/UVM

Varianta 2:

1. creșterea cu cel puțin 15% a spațiului disponibil alocat fiecărui animal, exploatat în sistemul semintensiv și intensiv în stabulație – 174,04 EURO/UVM

3. asigurarea unor rații furajere optimizate pentru creșterea bunăstării și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – 55,53 euro/UVM

Total: 174,04 euro/UVM + 55,53 euro/UVM= 229,57Euro/UVM

Varianta 3:

1. creșterea cu cel puțin 15% a spațiului disponibil alocat fiecărui animal, exploatat în sistemul semintensiv și intensiv în stabulație – 174,04 EURO/UVM

2. asigurarea condițiilor de confort sporite în zona de odihnă a animalelor – 18,22 euro/UVM

3. asigurarea unor rații furajere optimizate pentru creșterea bunăstării și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – 55,53 euro/UVM

TOTAl: 174,04 euro/UVM+ 18,22 euro/UVM+55,53 euro/UVM = 247,79 euro/UVM

Subvenții APIA zootehnie introduse în acest an pentru prima oară:

PD-26 – Sprijin cuplat pentru venit-Porumb pentru siloz – 230,00 euro/ha

PD-27 – Creșterea nivelului de bunăstarea a bovinelor prin pășunat extensiv pe pajiști în condiții optime de sustenabilitate – 100 euro/UVMLasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *